Miễn trừ trách nhiệm

Vaohang là một trang web cung cấp các thông tin, dịch vụ và nội dung liên quan đến bóng đá, như lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng, tin tức, video bàn thắng, trực tiếp các trận đấu… Trang web được thiết kế và vận hành bởi công ty Vaohang Entertainment.

Chính sách miễn trừ trách nhiệm này là để thông báo cho người dùng về các điều khoản và điều kiện mà bạn phải tuân thủ khi sử dụng trang web và về các giới hạn và loại trừ của trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn.

Điều Khoản Về Miễn Trách Nhiệm Vaohang

  1. Không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, cập nhật và hợp pháp của các thông tin, dịch vụ và nội dung liên quan đến bóng đá được lấy từ nhiều nguồn khác nhau hoặc được đóng góp bởi người dùng. Bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng các thông tin, dịch vụ và nội dung này và không được coi như là lời khuyên hoặc khẳng định của chúng tôi.
  2. Không chịu trách nhiệm về các thiệt hại, tổn thất hoặc tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các thông tin, dịch vụ và nội dung liên quan đến bóng đá trên trang web. Người đọc tự chịu trách nhiệm cho việc sử dụng các thông tin, dịch vụ và nội dung này và không được yêu cầu hoặc kiện tụng chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.
  3. Không chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định pháp luật của các quốc gia khác ngoài Việt Nam khi bạn sử dụng các thông tin, dịch vụ và nội dung liên quan đến bóng đá trên trang web. Hãy tìm hiểu và tuân thủ các luật pháp áp dụng cho bạn khi sử dụng các thông tin, dịch vụ và nội dung này và không được vi phạm hoặc xâm phạm quyền lợi của chúng tôi hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào.
  4. Bảo vệ quyền riêng tư và bản quyền của bạn và các bên thứ ba liên quan đến các thông tin, dịch vụ và nội dung liên quan đến bóng đá trên trang web không nằm trong trách nhiệm của chúng tôi. Tất cả bạn đọc phải tự bảo vệ quyền riêng tư và bản quyền của mình và không được sao chép, phát tán, sử dụng hoặc xâm phạm quyền riêng tư và bản quyền của chúng tôi hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép hợp pháp.
  5. Bảo mật và an toàn của bạn khi sử dụng các thông tin, dịch vụ và nội dung liên quan đến bóng đá trên trang web Vaohang cunngx tương tự. Việc bạn cung cấp cho bất kỳ ai các thông tin cá nhân, mật khẩu, mã xác nhận hoặc các thông tin nhạy cảm khác liên quan đến việc sử dụng trang web đã nằm trong cảnh báo nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về chúng. Bạn cũng phải tự chống lại các virus, mã độc, hacker hoặc các nguy cơ khác có thể gây hại cho bạn khi sử dụng trang web.
  6. K iểm soát và giám sát các quảng cáo, liên kết hoặc các nguồn khác được hiển thị hoặc liên kết đến các thông tin, dịch vụ và nội dung liên quan đến bóng đá trên trang web. Bạn phải tự kiểm tra và đánh giá các quảng cáo, liên kết hoặc các nguồn khác này trước khi sử dụng hoặc tin tưởng vào chúng. Bạn cũng phải tự chịu rủi ro và trách nhiệm khi sử dụng hoặc tin tưởng vào các quảng cáo, liên kết hoặc các nguồn khác này. Chúng tôi không có bất kỳ mối quan hệ hay cam kết nào với các quảng cáo, liên kết hoặc các nguồn khác này.
  7. Không chịu trách nhiệm về việc cung cấp và duy trì các thông tin, dịch vụ và nội dung liên quan đến bóng đá trên trang web một cách liên tục và không bị gián đoạn. Chắc chắn rằng có thể có những lỗi, sai sót, sự cố hoặc thay đổi trong việc cung cấp và duy trì các thông tin, dịch vụ và nội dung này. Hãy chấp nhận rằng chúng tôi có thể ngừng hoặc hạn chế việc cung cấp và duy trì các thông tin, dịch vụ và nội dung này mà không cần thông báo trước cho bạn.

Điều kiện và giới hạn của miễn trừ trách nhiệm của Vaohang

  1. Áp dụng trong phạm vi cho phép của luật pháp. Nếu có bất kỳ điều khoản nào trong hững điều khoản của miễn trừ trách nhiệm Vaohang trên bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành theo luật pháp áp dụng, thì điều khoản đó sẽ được tách ra và không ảnh hưởng đến tính hợp pháp và hiệu lực của tất cả các điều khoản còn lại.
  2. Miễn trừ trách nhiệm của Vaohang không ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi và của bạn theo các thỏa thuận khác mà chúng tôi và bạn đã ký kết hoặc cam kết. Nếu có sự mâu thuẫn giữa miễn trừ trách nhiệm này và các thỏa thuận khác, thì các thỏa thuận khác sẽ được ưu tiên áp dụng.
  3. Điều khoản có thể được sửa đổi hoặc cập nhật bởi chúng tôi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Bạn có trách nhiệm kiểm tra và đồng ý với các sửa đổi hoặc cập nhật này khi sử dụng trang web. Nếu bạn không đồng ý với các sửa đổi hoặc cập nhật này, bạn phải ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.