Chính sách bản quyền

Nội dung được bảo hộ bản quyền trên trang web Vaohang thuộc quyền sở hữu của trang web Vaohang hoặc các chủ bản quyền khác. Bạn không được sao chép, phân phối, biên tập, chuyển thể, công khai hoặc sử dụng nội dung của Vaohang mà không có sự cho phép của chủ bản quyền.

Chính sách bản quyền của trang web bóng đá Vaohang

Trang web bóng đá Vaohang là một trang web cung cấp các thông tin, dịch vụ và nội dung liên quan đến bóng đá trong nước và quốc tế. Vaohang tôn trọng và tuân thủ luật bản quyền của Việt Nam và các quốc gia khác. Chính sách bản quyền này nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của chủ bản quyền và người dùng trên Vaohang. Khi truy cập và sử dụng trang web Vaohang, bạn đồng ý tuân thủ chính sách bản quyền này.

Nội dung được bảo hộ bản quyền Vaohang, bao gồm

 1. Tin tức, bài viết, hình ảnh, video và âm thanh liên quan đến bóng đá.
 2. Trận đấu trực tiếp và phát lại của các giải đấu bóng đá trong nước và quốc tế.
 3. Thông tin khác do trang web Vaohang tự tạo hoặc có sự cho phép của chủ bản quyền.

Quyền và nghĩa vụ của chủ bản quyền và người dùng trên Vaohang

 1. Chủ bản quyền có quyền kiểm soát việc sử dụng, sao chép, phân phối, biên tập, chuyển thể và công khai nội dung của mình trên trang web Vaohang.
 2. Người dùng có thể xem, tải xuống, lưu trữ và in nội dung của trang web Vaohang cho mục đích cá nhân và phi thương mại.
 3. Người dùng không được sao chép, phân phối, biên tập, chuyển thể, công khai hoặc sử dụng nội dung của trang web Vaohang cho mục đích thương mại hoặc vi phạm quyền của chủ bản quyền.
 4. Người dùng phải ghi nhận tác giả và nguồn gốc của nội dung khi sử dụng nội dung của trang web Vaohang.

Trường hợp ngoại lệ và giới hạn của luật bản quyền đối với trang web Vaohang

 1. Sử dụng hợp lý hoặc xử lý hợp lý của nội dung của trang web Vaohang cho mục đích giáo dục, nghiên cứu, phê bình, bình luận hoặc tin tức
 2. Nội dung của trang web Vaohang thuộc phạm vi công cộng hoặc không được bảo hộ bản quyền

Các trường hợp ngoại lệ và giới hạn của luật bản quyền đối với trang web Vaohang

Trong một số trường hợp, bạn có thể sử dụng nội dung của trang web Vaohang mà không cần xin phép chủ bản quyền của chủ bản quyền. Đó là vì một số trường hợp sử dụng có bản quyền được coi là “sử dụng hợp lý” hoặc có thể nằm trong phạm vi giới hạn hoặc ngoại lệ của luật bản quyền, chẳng hạn như:

 1. Sử dụng nội dung của Vaohang cho mục đích giáo dục, nghiên cứu, phê bình, bình luận hoặc tin tức
 2. Nội dung của trang web Vaohang thuộc phạm vi công cộng hoặc không được bảo hộ bản quyền

Bạn cần tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chuẩn của sử dụng hợp lý hoặc các giới hạn hoặc ngoại lệ khác khi sử dụng nội dung của trang web Vaohang mà không có sự cho phép của chủ bản quyền..

Cách thức giải quyết tranh chấp bản quyền liên quan đến trang web Vaohang

Trang web Vaohang cam kết tuân thủ luật bản quyền và xử lý kịp thời các thông báo vi phạm bản quyền từ chủ bản quyền hoặc từ cơ quan có thẩm quyền. Nếu bạn là chủ bản quyền và cho rằng nội dung của bạn đã bị sử dụng trên Vaohang mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể gửi thông báo vi phạm bản quyền đến trang web Vaohang theo các bước:

Bước 1: Cung cấp thông tin cá nhân và liên lạc của bạn, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email

Bước 2: Mô tả nội dung được bảo hộ bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm và cung cấp các thông tin nhận dạng như số đăng ký bản quyền hoặc liên kết đến nội dung gốc

Bước 3: Tiếp đó bạn khai báo vị trí của nội dung vi phạm trên trang web Vaohang và cung cấp liên kết đến nội dung vi phạm

Bước 4: Tại bước này, bạn tin rằng việc sử dụng nội dung vi phạm không được ủy quyền bởi chủ bản quyền và đồng ý với những ý kiến của mình.

Bước 5: Xác nhận thông tin trong thông báo vi phạm là chính xác và bạn hoặc trang web của bạn mới là chủ bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ bản quyền

Bước 6: Ký tên của bạn (điện tử hoặc vật lý) vào cuối thông báo vi phạm bản quyền, trang web Vaohang sẽ gỡ nội dung vi phạm khỏi trang web và thông báo cho người dùng đã đăng tải nội dung vi phạm. Trang web Vaohang cũng có thể khóa tài khoản người dùng vi phạm nếu vi phạm nghiêm trọng hoặc lặp lại.

Sau khi nhận được khiếu nại hợp lệ, trang web Vaohang sẽ kiểm tra và xác minh thông tin trong khiếu nại. Nếu xác nhận được quyền sử dụng hợp lệ của người dùng, trang web Vaohang sẽ khôi phục nội dung đã bị gỡ và thông báo cho chủ bản quyền. Vaohang cũng có thể mở lại tài khoản người dùng nếu đã bị khóa do gỡ nội dung sai lầm hoặc do nhầm lẫn.

Thông tin liên hệ của trang web Vaohang để nhận và xử lý các thông báo vi phạm bản quyền

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc khiếu nại liên quan đến chính sách bản quyền của trang web Vaohang, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:

– Email:

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời và giải quyết các yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất có thể.